Czy dojdzie do wojny organizacji płatniczych?

organizacje platnicze

Czy polska karta płatnicza oznacza większą niż dotychczas rywalizację między organizacjami płatniczymi? Karty płatnicze stają się w Polsce coraz bardziej popularne, co zresztą potwierdzają oficjalne badania prowadzone przez Narodowy Bank Polski. Według nich w połowie 2015 roku na polskim rynku znajdowało się w użyciu ponad 34 mln kart płatniczych, czyli niewiele mniej, niż liczy sobie ludność naszego kraju.

Organizacje płatnicze w Polsce

Polski rynek usług finansowych jest zdominowany przez dwie zagraniczne organizacje płatnicze – Visa i MasterCard, które razem obejmują ponad 99% całego rynku. Visa to mniej więcej 59%, MasterCard 40%, około 0,3% przypada na Diners Club Polska i American Express. Visa i MasterCard to zdecydowanie dwie największe, o zasięgu światowym organizacje płatnicze udostępniające zarówno karty debetowe, jak i kredytowe. Niewiele też je różni w zakresie funkcjonalności, można przy ich pomocy płacić za zakupy, wypłacać gotówkę z bankomatu i dokonywać innych transakcji bezgotówkowych. Oba rodzaje kart są bardzo popularne, jednak zdarza się, że niektóre punkty handlowe honorują wyłącznie jeden rodzaj karty, warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli wybieramy się za granicę. Część terminali, szczególnie w egzotycznych krajach, może przyjmować płatności tylko w jednym systemie.

Krajowa karta płatnicza

Od pewnego czasu w polskim środowisku finansowym rozważa się pomysł wprowadzenia krajowej karty płatniczej, przynajmniej do użytku wewnętrznego. Jest on tym bardziej zasadny, że ze statystyk wynika, iż 98% transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych jest realizowanych na terenie kraju. Polscy bankowcy są zdania, że tego rodzaju inicjatywa ustawodawcza sprzyjałaby konkurencji i stwarzała szanse wejścia na rynek nowym podmiotom. Wprowadzenie polskiej karty płatniczej ma obecnie większe niż kiedyś szanse ze względu na obniżkę opłat interchange. Chodzi o prowizję pobieraną przez emitenta karty płatniczej od sprzedawcy dysponującego terminalem od każdej transakcji dokonywanej przy użyciu karty. Obecnie wynosi ona 0,2% w przypadku transakcji kartą debetową i 0,3% w przypadku transakcji kartą kredytową wykonanej za pomocą kart Visa lub MasterCard.

Wprowadzenie polskiej karty płatniczej oznaczałoby uniezależnienie polskich klientów od międzynarodowych systemów płatniczych i zarazem spowodowało obniżkę kosztów związanych z posiadaniem karty, gdyż banki, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, mogłyby je również ograniczyć w stosunku do klientów. Szacuje się, że wydatki na takie lokalne karty stanowiłyby zaledwie około 45% kosztów systemów międzynarodowych, takich jak wspomniani potentaci, Visa i MasterCard. Istotna jest także kwestia bezpieczeństwa – większość oszustw dotyczących transakcji przy użyciu kart jest dokonywana poza granicami kraju, gdzie zostały wydane. W przypadku karty lokalnej operacja taka nie byłaby możliwa.

Pozostaje pytanie, czy polska karta płatnicza oznacza większą niż dotychczas rywalizację między organizacjami płatniczymi? Nie wydaje się, gdyż potentaci będą nadal królować na rynku międzynarodowym i w obszarach mniej więcej wcześniej podzielonych. Zmniejszyć się mogą nieco ich zyski w Polsce, ale uszczerbek nie będzie na tyle znaczący, by doprowadzić do otwartej wojny z polskim systemem płatności.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*