karta zblizeniowa

Popularność i liczba kart zbliżeniowych w Polsce

0

W kwestii wyjaśnienia, czym jest karta z funkcją płatności zbliżeniowych. Zdefiniujemy takową, a co my też potrafimy nazwać produkty bankowe językiem stricte bankowym. Otóż, karta płatnicza z funkcją płatności zbliżeniowych pozwala na dokonywanie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, płatności w kwocie nie większej jak 50 zł bezstykowo, bez konieczności autoryzacji transakcji, czyli nie potrzebny jest ani PIN, ani podpis właściciela. Takowa karta posiada wbudowany miniaturowy układ scalony oraz antenę radiową. Tak antenę radiową, nie pomyliście się czytając. To jest właśnie ta nowa technologia, dzięki niej możemy zapłacić za zakupy zbliżając jedynie kartę do czytnika. Wszystko to skraca czas transakcji.